Kréyòl Seasoning

by Meemee Nelzy

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      €5 EUR  or more

     

1.
2.
03:43
3.
4.
5.
05:01
6.
7.
8.

about

Kréyòl Seasoning / Creole Seasoning / Assaisonnement créole is a new 8-track album from Meemee Nelzy.

All songs were cooked with a west indian spirit and with some spices from west indians beatmakers and friends. Hip Hop, Soul, Caribbean rhythms influences are mixed in one project.
Hot collabs written by Meemee Nelzy, Ti Malo, Döry and the US rapper John Robinson.

Top 10 Best Soulful EPs of 2011
(www.KevinNottingham.com)

Top 5 Best Female Artists of 2011
Top 5 Best Morpheus Soul Albums of 2011
(themorpheussoulshow.blogspot.com, UK)

Toppa Top 10 Best Caribbean Albums of 2011
"On the aptly titled Kreyol Seasoning, her second LP, Guadeloupe’s Meemee Nelzy crafted a uniquely Caribbean soul sound, as inspired by the rhythms of her native French Antilles as by the continental R&B of Les Nubians and the futuristic soundscapes of Flying Lotus" (www.Largeup.com / www.Okayplayer.com, USA)

Thank you all for your kind support!


Official EPK directed by Slas: www.youtube.com/watch?v=Sk9AzOzMPE0

Also available on Itunes.com, Amazon, Napster, Fnac.com, etc

credits

released November 16, 2011

(P) and (C) 2011 Yumi Empress Music / Meemee Nelzy
All lyrics written by Meemee Nelzy plus #3 by TiMalo, #4 Döry, #6 by Meemee Nelzy and John Robinson aka Lil Sci

Beats made by Saneyes, Jim Juice, Kn7azz from Papajazz, Purpro, Phonie, Pako from Tak, Meemee Nelzy and Exxòs Mètkakola.

All vocal arrangements by Meemee Nelzy
Additional guitar on #7 by Ludovic Tinval
Additional arrangements by Meeme Nelzy, Exxòs Mètkakola and Caféwils

Recording by Exxòs Metkakola @Lwizin Studio and Caféwils (Guadeloupe)
Mixing by Caféwils - Cazanm Studio (Guadeloupe) except track #8 mixed by Exxòs Mètkakola
Mastering by Phohat (Paris, France)

All pictures by Jacky "Kija" Gotin
Artwork by Beestok (Pwen Com)
Make Up by Gaëlle Gimer
Stylism by Oshùn Fashion Design, Kija and Gaëlle Gimer

tags

license

all rights reserved

about

Meemee Nelzy Guadeloupe

Born in Paris, France and a native of the French West Indies, Meemee Nelzy has been infatuated with black and caribbean music since her childhood.
In 2009, she self-produced and publicly presented her first album entitled "Âme Nouvelle"(that means New Soul). She sings (in french and creole) about love, human relationships and struggles in life.
... more

contact / help

Contact Meemee Nelzy

Streaming and
Download help

Redeem code

Track Name: Ola-w té yé (Where were you?)
OLA W TE YE
La, la, la, la, la, olaw té yé?
La, la, la, la, la olaw té yé?
Zyé aw, po aw, jantiyès, respé kew ni an kè
Dousè, sajès, bon lespwi é limyé kew ni an kè

Lè an koumansé chèché ka ki lanmou
Mwen té ka pèd adan tout imajinasyon
Tout kalité woman

Tout jan mwen ja esseyé konprann lanmou
Fè tou sa pou mwen pa té konnèt desepsyon
Kalkilé santiman
Lè mwen vinn désidé kè sa té lanmou
Sa té sèlman pou touvé on konfowtasyon
Jis pou rann mwen kontan
Mè souvan mwen té toujou, toujou tousèl
San frapé ou wouvè pòt an mwen
E ou rété bò mwen, tou prè mwen

Chorus

Zyé aw, po aw, jantiyès, respé kew ni an kè
Eské bondyé voyé-w
Pou mwen arété chèché-w, tout vi an mwen
Dousè, sajès, bon lespwi é limyé kew ni an kè
Es ou rété caché
Ka atann tousa d’tan pou vinn montré-w
Ola- w té yé…
Tan chèché an ja chèché, yeah, yeah, yeah…
Tan chèché an ja chèché…Ola té yé…ohhhh

Mwen kontan pas nou finn pa kwazé chimen la, la, la, la, la,… adlib
Track Name: Papiyon
PAPIYON

Dé zyé aw kon zanman nwè kon lannuit , on sourir angélik
Pitit yo té ka kriyé -w ti souwit’, ou té joli
Mé yo pa vwè tan ki pasé é lè ko aw koumansé chanjé, hum…
Lèw pa té bizwen kembé men anko, ou té telman wòs
Lèw ou koumansé rété pli ta dewo,
Yo pa menm vwè lè ti vent aw wondi, é kew té pèd la pawol

Refrain
Ou té bizwen volé kon papiyon
Ansanm nou pé touvé on solisyon X3
Ohhh, la tè tranblé, an tann hélé, kriyé an mwè, manmanw té ké
déséspéré si sèlman i té anko èvè nou (an han)
Pa bo finèt la an la ka kouté, sa y ka sanm on maledisyon
Ohhh, wouvè pot aw pou nou pé palé, siouplé ti sè
Fo byen zot touvé on solisyon pou’ou pé vwè klè
Aprézan fo nou chèché ki jan ou ké pé lévé ansanm on ti gason
Ou té bizwen volé kon papiyon X4
Hann, wo ou wooo
Track Name: On ti fanm kon mwen
ON TI FANM KON MWEN

Ou té di mwen
Ni lontan
Le pasé ka rété
Le pasé

E kèlanswa sa-i té rivé
Avan nou kontré
Tout doulè ka fin pa kalmé


Finalman sa pa osi évidan
Pèwvèwsité a dot moun rann vou méfian

E pou tandi tribilasyon nou pasé
Ou po'o pé vwè mwen èvè-w
Sa diféran

Rèfren 1 :
Ola-w ké touvé on ti fanm kon mwen
Ki ni pasyans kon mwen
Trandrès kon mwen

Es ou ké sa jwenn on ti fanm kon mwen
Ka rann vou fièw kon mwen
Lè-w ka kenbé men an mwen

Ki fanm ké pran swen a-w kon mwen
Fè-w ri kon mwen
Soutyenn-vou kon mwen

Ou pé'é jen touvé p'on ti fanm kon mwen
Ki enmé-w kon mwen
Pas pa ni p'on dòt fanm kon mwen

Es ou ka sonjé
Lè nou kontré
Ni telman lanné
Pa menm ka rivé konté

Menm si
Nou dé té ka kwè nou zanmi
Alantou an nou
Tout moun té ja vwè sété pou la vi

E
Finalman tan ki vin a ba yo rézon
Si tè a lanmityé Lanmou pran florézon

Pou tandi difikilté nou ja siwmonté
Ou po'o pé vwè nanm an nou--
Dé lyanné

Rèfren 2 :
Ola-w ké touvé on ti fanm kon mwen
Ki konnèt vou kon mwen
Ké konprann vou kon mwen

Es ou ké sa jwenn on ti fanm kon mwen
Ki ké kouté-w kon mwen
Ké konsolé-w kon mwen

Di mwen ki fanm ké pran swen a-w kon mwen
Ké bouskilé-w kon mwen
Pou fè-w alé pli lwen

Ou pé'é jen touvé p'on ti fanm kon mwen
Ki enmé-w kon mwen
Pas pa ni p'on dòt fanm kon mwen

An ka vwè byen
Fièwté
Anpéché-w avoué
Ou ka douté

E an ka vwè
Jan zyé a-w mouyé
Lè-w ka gadé
Timoun ka jwé cho-kaché


Kijan-w ké fè biten vin kon avan
Lèwvwè-w ou désidé-w a vin paran ?

On sel kèsyon pou mwen ki ni sans
Répons-la
Pou mwen sé on évidans

Rèfren 3 :
Ola-w ké touvé on ti fanm kon mwen
Ki ni pasyans kon mwen
Trandrès kon mwen

Ki fanm ké di-w la vérité kon mwen
Epi kouraj kon mwen
Lè ou pa ka fè byen

E ki fanm ou pé konté si-y kon mwen
Konfyé-y vi a-w kon mwen
Ta pitit a-w kon mwen

Ou pé'é jen touvé p'on ti fanm kon mwen
Ki enmé-w kon mwen
Pas pa ni p'on dòt fanm kon mwen

[ad lib]

Pawòl: Thierry Malo
Track Name: Zèl feat Döry
Zèl

Es ou ja gadé zozyo volé
Zozyo wouvè zèl a-y pou-y planné
Plannné anlè lavi an nou nonm

Mi sé pousa an ka gadé zozyo volé
Mi sé pousa an enmé vwè zozyo volé
Mi sé konsa konsa lavi la dwètèt woulé
Mi sé pousa zèl an mwen wouvè, an vé volé

jou wouvè zozyo ban mwen zèl a-y on jou pou mwen pé volé
Pi bèl réyon an syèl pou pli bèl plim koulè
An té ka chanté toulè
An chanté anlè tòl lapli té ka koulé
An jouwé an dlo lapli té ka wouzé
ranmasé fèy apré fèy pou fè nich
An sav si ki branch, an pé pozé

An enmé gadé zozyo volé
An enmé gadé zozyo planné
Anlè vi an nou nonm

An ni zèl pou mwen pé volé
An ni zèl pou mwen planné.
Track Name: Anvi
ANVI

Dépi bon maten man la ka sonjé
Ka gadé dé-twa foto dè nou dé
Ka ranjé yo adan, on ti bwèt ki kaché
Lè an ka tann doudou, an mwen ka rentré
Man kwè kè listwa nou ké pran fin jodi
Pé pa sakrifiyé tou sa an ja ni
Pou lanmou an ja bay, tousa nou konstwi
Sèl bitin an pé raii, sé lè an ka menti bay
Ow, ow, ow, ow, etc…
Mwen anvi / jodi / senti / chalew
E paléw / E gadéw/ touchéw / on dènyé fwa
Mwen anvi / jodi / senti / chalew
E paléw / E gadéw/ touchéw / touchéw
Pissimé ni pon moun a lantou nou
Pou nou pé viv lanmou san lwa san tabou
Mè mwen pé pa enmé kaché, nou pa neg mawon
Man pèd dinité é nou pèd la rézon
Ki mwen, ki vou , ka viv é’é on moun
Ki ka konté si nou, ki ka konté sé tout’ !
Si an vwèw on dènyé fwa, sé pou tchouyé vyé mess
Pou arété konmès, é téré tristess…

Anvi / jodi / senti / chalew
E paléw / E gadéw/ touchéw / on dènyé fwa
Mwen anvi / jodi / senti / chalew
E paléw / E gadéw/ touchéw / touchéw
Di mwen ola tousa ké méné nou
An ké rigrété sa nou fè pou toujou
Nou pé pa konfonn lanmou é plézi
An zyéw sé anvi , mé an zyéy sé lavi (adlib)
Owwwww x4
Ref X2
Owwwww adlib
Paroles: Meemee Nelzy
Track Name: [Bonus] La vi ka kontinyé
LA VI KA KONTINYE

Refrain
Alé, mon chè la vi ka kontinyé
Eséyé kimbé èvè sa ou ni an kèw
Lanmou, mizik
Alé, vyé frè sé kon sa la vi yé
Kontinyé goumé pas sé sa ou ni a fè
Nou la épiw
Mon chè pran tan pou médité
Asi tou sa- y ka rivé jòdi
Nou tout sav ke mond la chanjé
E listwa ja malèné moun osi
Sav, nou sé ti moun a warrior
Ki fléchi mé ki po ko jen tombé
Sé selman lè soley pé ké lévé
Ké nou ni ké ni rèpo, alò kouraj !
Alèla la vi la on jan
Nou pa ka pèd fwa, ka rété adan on balan
Siw ka fè dèyè, ka hélé an mwé
Fow ni moun owaw, ki pé rilévéw
Mé an sétin ou ni rèsous, titak énewji é valè
Pou trasé chimen la ki taw, é briyé kon soley
Alé….

Refrain
Yon, dé, yon, dé
Vayan, an vlé vwèw vayan
Pli fò é toujou pli gran
Pou ou pé édé mwen lé an ké bizwen-w
Aprann lévé tèt é rivé viv évè tout’ devenn a la vi
Fò ou konprann sa, pas pléré pli fasil
Wòl an nou sé kimbé bra -w si ou ka bigidi
Refrain x2

Yon, dé, yon, dé
Vayan, an vlé vwèw vayan
Toujou, toujou pli gran
Gadé byen dwèt douvan…adlib